Virtuálna prehliadka obce

Mapa obec, PDF, 12 MB

Počasie Jaslovské Bohunice online

 Služba SMS info

Pečať obce s predpokladom stabilného rozvoja 

Služby ubytovania

Podujatia v obci v roku 2016 

Fotosúťaž na tému STROM 

Fotosúťaž na rok 2016 

 Zariadenie pre seniorov Bohunka

Doučovanie nemčiny 

Podujatia v okolí 

 Rekonštrukcia verejného osvetlenia - oznam

Elektronické služby centrálnej ohlasovne - propagácia projektu

Revitalizácia námestia z fondov EÚ